Jak używać i przechowywać akumulatory litowo-jonowe

  • Przechowywanie

Gdy akumulatory nie będą używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać

w bezpieczny sposób, aby pozostawały w stanie połowy naładowania,

czyli utrzymywały stan naładowania (SOC) 50-60%.

Jeśli to możliwe, przechowuj akumulator w miejscu o kontrolowanej temperaturze. Pomoże to zapobiec zbyt szybkiemu rozładowaniu baterii.

Przechowuj baterie w chłodnym, suchym miejscu. Unikaj wystawiania ich na ekstremalne zimno. Ekstremalne temperatury mogą uszkodzić ogniwa baterii i skrócić ich żywotność. Pomoże to zmniejszyć szybkość samo rozładowania.

Należy pamiętać o temperaturze przechowywania akumulatora litowo-jonowego. Normalne środowisko dla baterii:

Temperatura: Baterie działają najlepiej, gdy są przechowywane w temperaturze od 20 do 35 stopni Celsjusza.

Jeśli zostaną wystawione na działanie wyższych lub niższych temperatur, wpłynie to na ich żywotność.

  • Nie uszkodzić baterii

Baterii nie należy uszkadzać metodami, takimi jak wbijanie metalowych przedmiotów w baterię, uderzanie młotkiem, gwałtowne uderzanie itp. W przeciwnym razie bateria może się nagrzewać, dymić, odkształcać się lub palić,

a czasami mogą wystąpić niebezpieczeństwa.

Zaciski należy utrzymywać w czystości i wolne od korozji. Od czasu do czasu czyść je miękką ściereczką zamoczoną

w wodzie i occie.

Gdy nie jest używany, wyjmij akumulator z pojazdu o ile to możliwe.

Nie przechowuj baterii litowych w pobliżu źródła ognia, pieca lub w środowisku, w którym temperatura otoczenia przekracza 80 ℃. Nadmiernie wysoka temperatura spowoduje zwarcie wewnątrz baterii, co spowoduje nagrzewanie się, dymienie, deformację lub spalenie baterii litowej.

W żadnym wypadku nie należy zwierać biegunów dodatniego i ujemnego akumulatora i nie umieszczaj baterii w wilgotnym miejscu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

  • Regularne ładowanie

Ładuj baterię litową co 3 miesiące (utrzymuj SOC powyżej 50%) w okresie przechowywania. Unikaj pozostawiania baterii

w pełni rozładowanej przez długi czas. Najlepiej, aby był naładowany co najmniej w 30%.

Nie ładuj ani nie rozładowuj baterii bardziej niż to konieczne. Staraj się ograniczyć liczbę pełnych ładowań i rozładowań

do minimum.

Sposób, w jaki korzystasz z baterii: Jeśli często rozładowujesz baterię do końca, skraca to jej żywotność.

Lepiej utrzymywać ładunek między 20% a 80%.

  • Wiek baterii Starzejące się baterie tracą pojemność i moc. Wynika to z naturalnej degradacji komórek w miarę upływu czasu.
  • Przygotowanie do sezonu

Gdy będziesz gotowy do ponownego użycia baterii, naładuj ją w pełni przed użyciem. Akumulatory, które są naładowane tylko częściowo, mogą nie działać prawidłowo, a nawet mogą uszkodzić Twój lekki pojazd elektryczny

OSTRZEŻENIE

Akumulatory Litowo-Jonowe (Li-Ion) są produktami wysoko – energetycznymi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi może doprowadzić do uwolnienia w krótkim czasie nagromadzonej w nich energii poprzez WYBUCH lub ZAPŁON akumulatora.

Dane Kontaktowe:

RaptorE-bajk

ul. Wspólna 29

05-600 Mirowice

Tel. 514-370-118

raptorebajk@wp.pl


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *